Als Col·legis de Metges: Creu que els metges estan preparats i han previst econòmicament la seva jubilació?

Mutual Mèdica ofereix, en els diferents números del seu butlletí informatiu Mutual Informa, una entrevista amb un president dels diferents col.legis oficials de metges provincials. Des de l'any 2011, s'inclou una pregunta relacionada amb la planificació de la jubilació del metge: Creu que els metges estan preparats i han previst econòmicament la seva jubilació? En aquesta secció, recollim les respostes que ens han donat al llarg d'aquests cinc anys (2011-2015), per oferir-los d'una manera molt visual l'opinió general dels col·legis de metges en relació a l'estalvi per a la jubilació.

Dr. Carlos R. Arjona, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres."No. El metge jove no preveu la seva jubilació, pensa que li queda temps. El metge de mitjana edat no s’atura a pensar en allò que li passarà després, viu la retribució econòmica del moment i no se n’adona de la diferència que representarà la jubilació i que no podrà mantenir el seu poder adquisitiu actual. Cal insistir molt perquè se n’adonin d’aquesta diferència. Al principi de la seva trajectòria professional potser és veritat que els metges no disposen d’una retribució econòmica molt alta com per dedicar part d’aquests diners a estalviar per a la jubilació, però quan acaba la residència i mica en mica els ingressos són més acords amb la seva professió, hauria de començar a dedicar una quantitat, per petita que sigui, per al futur."

Dr. Carlos R. Arjona
President del Col·legi Oficial de Metges de Cáceres.
Abril 2016 (Mutual Informa 77)

Dr. Antonio Aguado, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huelva y del Consejo Andalúz de Colegios de Médicos."Els metges joves no pensen en la jubilació i, si no se’ls explica bé i els hi fas números, no es fan cap plantejament en aquest sentit. No obstant, davant la situació econòmica actual i de la Seguretat Social seria molt ingenu no preveure i planificar el nostre futur. Aquí, els col·legis de metges tenen una tasca de conscienciació important. És difícil que el metge jove ho vegi amb perspectiva. La realitat de la jubilació és que quan hi arriba, perds poder adquisitiu i, avui dia, que el valor immobiliari ha baixat tant, etc., no tenim moltes altres sortides. Per això és important comptar amb plans complementaris i Mutual Mèdica ens ofereix productes molt bons en rendibilitat i seguretat."

Dr. Antonio Aguado
President del Col·legi Oficial de Metges de Huelva.
President del Consell Andalús de Col·legis de Metges.
Abril 2016 (Mutual Informa 77)

 

Dr Manuel Garcia Bengoechea 150px"Enguany la gran majoria de metges ni estan preparats ni preveun la seva jubilació, tot i que aquesta tendència va canviant paulatinament i la prova és que són cada vegada més els metges que subscriuen plans privats de pensió o jubilació. L'avantatge fonamental és que es pot realitzar un pla personalitzat per a cada metge. Altre avantatge important és per als metge que treballen a la sanitat pública i privada. El fet de cotitzar al RETA a la privada no els reporta cap benefici, sinó una despesa, i si cotitzen a Mutual Mèdica, les seves prestacions (incapacitat temporal i jubilació) són complementàries a la Seguretat Social."

Dr. Manuel García Bengoechea
President del Col·legi Oficial de Metges de Guipuzkoa
Marzo 2016 (Mutual Informa 76)

Dra. Isabel Montaya, presidenta del Col·legi Oficial de Metges de La Regió de Múrcia."Crec que en la majoria de casos els metges no prevuen adequadament la seva jubilació i aquest fet ha quedat constatat de forma molt visible en els casos de metges que han estat obligats a una jubilació forçosa als 65 anys. Mutual Mèdica, com a alternativa a autònoms, és un règim que suposa un valor afegit amb un pla de pensions; i en el cas que, després de la jubilació en la consulta pública, el metge mantingui la consulta privada, no perd valor la pensió que el metge rep mentre desenvolupi aquesta activitat privada."

Dra. Isabel Montoya
Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de La Regió de Múrcia
Desembre 2015 (Mutual Informa 75)

José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid"Crec que encara no. Els que ja tenim 50 anys comencem a preocupar-nos i advertim els més joves. Jo no tinc dades, però sí impressions. L'esdevenir polític fa que qüestions que abans no generaven cap inquietud, ara les estiguin generant, com és fonamentalment la jubilació. Això fa que metges que ronden els 50 anys comencin a preocupar-se per aquest tema: què va a passar després de la jubilació? Quin nivell d'ingressos podré mantenir? Aquesta circumstància, unida a la implantació de l'oficina de Mutual Mèdica en el mateix edifici que el col·legi, provoca que un major número de metges es preocupin per aquesta problemàtica, ja què és motiu de conversa als hospitals, als centres de salut... és motiu de conversa el fet de preguntar-nos els uns als altres si tenim estalvis per a la jubilació."

Dr. Jose Antonio Otero
President del Col·legi Oficial de Metges de Valladolid
Març 2015 (Mutual Informa 71)

Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz"Tradicionalment no ha estat així i una gran part del col·lectiu s'ha vist exposat a un detriment del seu nivell adquisitiu quan li arriba la jubilació. Mica en mica aquesta situació va canviant –hauria d'anar canviant- perquè no es produeixi aquesta diferència d'ingressos com a treballador actiu i en el pas a la jubilació i que, como dic, deixa en molts casos al metge en un estat de considerable menyscapte econòmic."

Dr. Juan Antonio Repetto
President del Col·legi Oficial de Metges de Càdis
Març 2015 (Mutual informa 71)

José Pastor, presidente del Colegio de Médicos de Alicante"Diria que no. Tenim companys que s'estan jubilant i de cop se n'adonen de la situació. Ara que, a més, a València s'obliga de forma molt estricta a jubilar-se als 65 anys, és quan alguns companys estan veient que no tenien ben prevista la jubilació. Alguns venen al col·legi perquè volen continuar treballant uns anys a la privada, al menys fins als 70, però només ho poden fer aquells que tenen l'alternativa amb Mutual Mèdica. La manca d'informació dels metges més grans els ha portat a no tenir prevista adequadament la seva jubilació i tampoc coneixen l'avantatge que ofereix Mutual Mèdica de poder treballar com a metge a la privada mentre se cobra la pensió pública. En canvio, els més joves estan millor informats de totes aquestes qüestions."

Dr. José Pastor
President del Col·legi Oficial de Metges d'Alacant
Març 2015 (Mutual Informa 71)

Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia"He de dir que la professió mèdica és absolutament vocacional i, en l'exercici de les nostres funcions, tenir cura de la salut dels pacients, se'ns va la vida. En moltes ocasions el metge no ha caigut o no ha dedicat temps a planificar i garantir la seva jubilació. En aquest sentit en el Col·legi de Metges de València hem tingut casos de companys jubilats que han travessat dificultats econòmiques precisament per aquesta falta de previsió. Des del ICOMV tractem d'assessorar els facultatius per a que dediquin una mica de temps a pensar en la seva planificació de futur."

Dra. Mercedes Hurtado
Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de València
Desembre 2014 (Mutual Informa 70)

Ramón Ochoa, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara"Els metges no som molt conscients que en el nostre futur tindrem certes necessitats de previsió i els metges joves, encara menys, ells viuen el present. El col·legi ha de sensibilitzar-los sobre el fet d'estar ben coberts en qüestions de previsió social i hem de ser els primers en donar exemple. En el nostre cas, a la recepció dels residents informem als metges de tot el necessari i la previsió social és un dels temes tractats. També a través de la vocalia de metges joves fem una comunicació proactiva."

Dr. Ramón Ochoa
President del Col·legi Oficial de Metges de Guadalajara
Maig 2014 (Mutual Informa 67)

Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza"S'està començant a tenir consciència ara. L'objectiu de mantenir el nivell de vida quan et jubiles està en dubte avui dia per diverses raons. En primer lloc, els límits de jubilació fan que els plantejaments siguin diferents. Abans no havia prejubilacions als 65 anys i ara sí. Les remuneracions econòmiques han baixat molt. En segon lloc, La crisi ha propiciat que les càrregues econòmiques dels metges majors s'han dilatat en el temps i encara tenen càrregues familiars en edats avançades. El metge es planteja que la jubilació té un sostre i que els nivells de benestar que s'entreveuen seran menors."

Dra. Concha Ferrer
Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de Saragossa
Maig 2014 (Mutual Informa 67)

Dr José Luis Jiménez, presidente del Colegio de Médicos de Ourense"Sí que hi ha més consciència entorn als 50 anys i hi ha presa de decisions basades en aquesta necessitat. En el Col·legi de Metges d'Ourense ja vam fer una jornada sobre jubilació i el metge. El percentatge de metges majors de 50 anys que tenen assegurat un complement a la jubilació és alt. En el metge jove és molt més difícil. Primer, perquè ja ni tan sols té una "afecció" amb el col·legi de metges. Avui en dia hi ha molt més individualisme entre el metge jove i és més difícil crear projectes col·lectius. Com ens pot ajudar Mutual Mèdica en l'afiliació i sentiment de pertinença del metge jove amb el col·legi? Hauríem de ser capaços de fer una mica de previsió de les necessitats futures del sistema sanitari. Mutual Mèdica podria fer una projecció del que cobraríem de jubilació en un futur per als metges de 50 anys en endavant."

Dr. José Luis Jiménez
President del Col·legi Oficial de Metges d'Ourense
Maig 2014 (Mutual Informa 67)

Teresa Fortun; presidenta del Colegio de Médicos de Navarra"La medicina és una professió absorvent que exigeix un continu estudi i desenvolupament, per la qual cosa és difícil poder dedicar temps a un futur segur; per això, s'agraeix tenir una empresa de confiança que pensi en les necessitats de la jubilació i ens permeti dedicar-nos a la nostra professió amb el convenciment que algú, mentrestant, es dedica a fer-nos la vida més fàcil."

Dra. M. Teresa Fortún
Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de Navarra
Març 2014 (Mutual Informa 66)

José María Urquía, presidente del Colegio de Médicos de Guipúzcua"A Guipúscoa ha hagut un cert sentit de responsabilitat i previsió de futur. Perìo ara potser el metge està més espantat pel context general del país i el futur que li espera. Per primera vegada comencem a preguntar-nos: tindrem jubilació?"

Dr. José María Urquía 
President del Col·legi Oficial de Metges de Guipúscoa
Abril 2013 (pàgina web)

Tomás Cobo, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria"Definitivament, no. Crec que existeix una necessitat imperiosa de traslladar informació adequada als professionals mèdics sobre alternatives en plans de jubilació i estalvi per al moment del retir. Tots coneixem companys més grans amb seriosos problemes econòmics per no haver previst bé el seu retir."

Dr. Tomás Cobo
President del Col·legi Oficial de Metges de Cantàbria
Abril 2013 (Mutual Informa 63)

Francisco Martínez Amo, presidente del Colegio de Médicos de Almería"Crec que el fet de preparar la jubilació no depèn tant de la professió com de la persona, per la qual cosa és complicat dir si estan o no preparats. No obstant, tota campanya que es faci per conscienciar-los de la importància d'estar preparats és positiva."

Dr. Francisco Martínez
President del Col·legi Oficial de Metges d'Almeria
Desembre 2012 (Mutual Informa 62)

Rosa María Perez, expresidenta del Colegio de Médicos de Lleida"Actualment, no. El motiu fonamental és el canvi laboral recollit a la Llei de Funció Pública que avança l'edat de jubilació en les seves dues vessants: funcionària i laboral; als 65 anys, el que s'ha traduït en recalcular les previsions ja establertes, però afegint el component "crisi". El resultat és una incertesa total."

Dra. Rosa M. Pérez
Expresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Juny 2012 (Mutual Informa 61)

Immaculada Martínez, presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja"Avui dia el metge té una jubilació digna, la màxima que ofereix l'estat. Però el futur és molt incert i més val ser previsor. Molts metges tenen plans de pensions complementaris, i en el col·legi sabem que Mutual Mèdica aporta valor a la nostra jubilació".

Dra. Inmaculada Martínez
Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de La Rioja
Juny 2012 (Mutual Informa 61)

Rosa Fuster, expresidenta del Colegio de Médicos de Valencia"Tots els metges disposem dels nostres propis plans de pensions, però s'ha de tenir en compte que la capacitat d'estalvi és cada vegada menor i, si no hi ha incentius fiscals en el moment de percebre la prestació, cada cop costarà més estalviar. Costa el doble estalviar si tens cada cop menys i, a més, en el moment de cobrar et treuen un percentatge elevadíssim. Sobretot aquesta qüestió resulta molt més complicada quan el metge comença a preocupar-se per la jubilació quan ja és gran. Segons la meva opinió la classe mitjana és la que ha d'apostar per l'estalvi, però, si té minva d'ingressos, deixarà d'apostar a plans de pensions, i això és molt important. També s'ha de tenir en compte en molts casos, especialment els metges de primària, les guàrdies, que representen una injecció d'ingressos mensuals importants, la qual cosa s'evapora totalment quan ens jubilem".

Dra. Rosa Fuster
Expresidenta del Col·legi Oficial de Metges de València
Juny 2012 (Mutual Informa 61

Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña"No, malauradament no. Els metges vivim massa al present i ens preocupem poc pel futur; per això qualsevol campanya de conscienciació que es faci en aquest sentit em sembla molt positiva i d'un gran interès."

Dr. Luciano Vidán
President del Col·legi Oficial de Metges d'A Coruña
Desembre 2011 (Mutual Informa 60)

Dr Fernando Vizcarro, president del Col·legi de Metges de Tarragona"La crisi econòmica actual i en particular la seva repercussió en el sector sanitari estan provocant una inquietud entre els professionals de la medicina. En el nostre àmbit trobem un ampli ventall de situacions laborals i professionals. Estem parlant, en alguns casos, de precarietat laboral i remuneracions no gaire acords amb l'activitat desenvolupada. Però malgrat tot, crec que el nostre col·lectiu en general no és molt previsor, però a causa de les circumstàncies actuals, ens adonem que no és suficient el que ens proporciona el "Papa Estat" i que gràcies a entitats com Mutual Mèdica, i a través dels Col·legis, intentem i estem aconseguint que el metge es prepari per a una jubilació amb la millor qualitat de vida possible."

Dr. Fernando Vizcarro
President del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
Setembre 2011 (Mutual Informa 59)

josé Luis Díaz Villarig, presidente del Colegio de Médicos de León"Si el metge treballa per al sistema públic, no sol haver-hi problemes en aquest cas, màxim si tenim en compte que la mateixa legislació obliga a l'administració a prolongar la permanència en el servei fins arribar al màxim de temps cotizat. De totes maneres, sempre serà millor disposar d'algún producte de jubilació que complementi la pensió pública, per mantenir el nivell d'ingressos. Si únicament s'ha treballat de manera privada, sí que és veritat que el metge ha de buscar un complement al règim de pensions públiques, ja que ni el RETA ni la inclusió en aquest asseguren pensions dignes en la jubilació. Volia destacar, en aquest sentit, que ara estem en un moment incert per una qüestió que sembla ser que es decidirà en els pròxims mesos; és possible que no deixin exercir l'activitat privada un cop el metge es jubili. Les entitats de previsió social han de pensar en com solucionar aquest problema i donar suport al metge, contrari a aquest plantejament que tant perjudicaria al col·lectiu."

Dr. José Luis Díaz Villarig
President del Col·legi Oficial de Metges de Lleó
Abril 2011 (pàgina web)

Rodolfo Castillo, expresidente del Colegio de Médicos de Murcia"Els metges en general estan en contacte amb la realitat dels seus pacients i veuen a diari esdeveniments imprevistos que poden canviar la vida d'una persona, per això són conscients de la necessitat de buscar productes que assegurin el seu futur i el de la seva família. Així mateix, els médicos piensan en la jubilación conforme avanza su vida profesional; los jóvenes no piensan en ello. Incluso es difícil para los propios colegios, que también ofrecemos coberturas, captar a los más jóvenes. Los médicos empezamos a pensar en el futuro a partir de la década de los 30, con el primer hijo y, muy especialmente, cuando ya se tiene una familia consolidada.·

Dr. Rodolfo Castillo
Expresident del Col·legi Oficial de Metges de Múrcia
Abril 2011 (pàgina web)

Dr. Pedro Hidalgo, president del Col·legi de Metges de Badajoz"La nòmina del metge en exercici està plena de complements (destí, específic, productivitat, carrera professional...), que difereix molt de la pensió de jubilació o incapacitat, aquí radica la necessitat de complementar-la, realitzant inversions en l'època activa que assegurin el manteniment d'un poder adquisitiu similar."

Dr.Pedro Hidalgo
President del Col·legi Oficial de Metges de Badajoz
Abril 2011 (pàgina web)

Javier de Teresa, presidente del Colegio de Médicos de Granada"La dedicació dels professionals de la medicina a la seva vocació pot tenir com a conseqüència moltes vegades el fet de descuidar el seu futur. Per això és necessari, des dels primers anys d'exercici, preveure adequadament aquesta circumstància, tenint en compte que el facultatiu quasi amb tota seguretat té una família sota la seva responsabilitat". 

Dr. Javier de Teresa
President del Col·legi Oficial de Metges de Granada
Abril 2011 (Mutual Informa 58)

Directiva de privacitat

Usem cookies per analitzar la navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació. Veure la política de cookies

D'acord